فایل های دسته بندی تربیت بدنی

سرویس و انواع آن در والیبال

سرویس، سرویس ساده، سرویس آبشاری، سرویس پرشی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قوانین و انواع مهارت ها در والیبال بخش چهاردهم

در این فایل که صرفا pdf است قوانین و مهارت های والیبال همراه با تصاویر توضیح داده شده است.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستم های حمله و دفاع در والیبال بخش سیزدهم

در این فایل به عوامل موثر در انتخاب سیستم، وجه تمایز سیستم های حمله، سیسستم 0-6، سیستم 3-3 ، سیستم2-4، سیستم 1-5، سیستم 2-2-2، سیستم های پایه های تدافعی،

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاس و انواع آن در والیبال

دانلود تحقیق پاس و انواع آن در والیبال، در قالب فایل pdf در 15 اسلاید. این فایل صرفا پی دی اف است همراه با تصاویر که محتوای آن عبارت است از: تعریف پاس پاس کوتاه پاس متوسط پاس تیز بیرون پاس تیز وسط و... درباره این پاس ها و چگونگی آن توضیح داده نشده صرفا با عکس است. به همین دلیل اگر این فایل را ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نوع تغذیه در والیبال

دانلود تحقیق نوع تغذیه در والیبال، در قالب فایل pdf در 17 اسلاید. این فایل pdf است و درباره نوع و چگونگی تغذیه برای والیبال است که در آن به تمامی مواد لازم و مغذی برای والیبال می پردازد برای دریافت ویتامین کربوهیدرات چربی و... نکته دیگر این فایل صرفا متن است و از تصاویر برخوردار نیست ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دریافت سرویس، انواع آرایش سرویس، تعیین محل سرویس در والیبال

دانلود دریافت سرویس، انواع آرایش سرویس، تعیین محل سرویس در والیبال، در قالب فایل pdf در 19 اسلاید. این نوع فایل pdf است که دارای تصاویر مرتبط است که در آن به طورکلی به سرویس زدن در والیبال می پردازیم. محتوای این فایل عبارت است از: دریافت سرویس آرایش سرویس w محل جایگیری بازیکنان وظایف بازیکنان ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نحوه دفاع در والیبال و انواع آن و تمرینات

دانلود نحوه دفاع در والیبال و انواع آن و تمرینات، در قالب فایل pdf در 22 اسلاید. این فایل pdf است که در آن به دفاع در والیبال می پردازیم. محتوای این فایل همره با تصاویر و تمرینات است. به ترتیب عبارت است از: وضعیت آماده(گارد) بلند شدن( پرش) اعمال بالا تنه فرود تکنیک دفاع انفرادی تشخیص محل حمله ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش آبشار زدن در والیبال

دانلود آموزش آبشار زدن در والیبال، در قالب فایل pdf در 15 صفحه، به همراه تصاویر. این فایل صرفا pdf است و درباره چگونگی آبشاز زدن در والیبال است. نکته این فایل دارای تصاویر است اما سطح این فایل زیاد خوب نیست و محتوا به خوبی فایل های قبل اراِئه نشده است. محتوای این فایل عبارت است از: حرکت پرش ضربه ..

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انواع سرویس ها و تمرینات آن در والیبال

دانلود انواع سرویس ها و تمرینات آن در والیبال، در قالب فایل pdf در 20 اسلاید. نوع فایل صرفا pdf است که در آن به انواع سرویس ها همراه با تمرینات آن که با عکس است می پردازیم، محتوای فایل عبارت است از: سرویس ساده بعلاوع تمرینات آن و عکس سرویس آبشاری(تنیسی) بعلاوه تمرینات و عکس و مزایا و معایب آن ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد back، front، cross، deep، double، hit در والیبال

دانلود کاربرد back، front، cross، deep، double، hit در والیبال، در قالب فایل pdf در 31 اسلاید. این فایل pdf است همراه با تصاویر که در اختیار والیبال دوستان قرار می دهم محتوای فایل تعریفات: پاس پشت یک back one بازیکنان پشت خط زن back row حمله بازیکنان پشت خط زن back row attack پاس بریده پشت...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نیازهای آمادگی جسمانی و آزمون های سنجش آمادگی جسمانی و مهارتی در والیبال

دانلود نیازهای آمادگی جسمانی و آزمون های سنجش آمادگی جسمانی و مهارتی در والیبال، در قالب فایل pdf در 18 صفحه. این فایل pdf است همراه با عکس که درباره آزمون آمادگی مهارتی و سنجشی در والیبال است که به طور کامل توضیح داده شده است. این فایل بیشتر درباره اصطلاحاتی از قبیل تعریف آمادگی جسمانی ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصطلاحات مربوط به حرکات والیبال و بازیکنان والیبال و دفاع در والیبال

دانلود اصطلاحات مربوط به حرکات والیبال و بازیکنان والیبال و دفاع در والیبال - بخش چهارم، در قالب فایل pdf در 25 اسلاید. این فایل در حوزه تربیت بدنی درباره والیبال است که در اختیار والیبال دوستان قرار می دهم. محتوای این فایل عبارت است از: ساعد زدن، پاس با ساعد، ارسال با ساعد توپ گیری بازیکن ....

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 385