فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 16

فیلم آموزشی سوراخکاری در نرم افزار پاورمیل

دانلود فیلم آموزشی سوراخکاری در نرم افزار پاورمیل (PoweMill). در این فیلم آموزشی نحوه شبیه سازی سوراخکاری یک قطعه دارای سوراخ هایی با قطرهای متفاوت در نرم افزار پاورمیل نشان داده شده است. در این ویدئو با نحوه شبیه سازی فرایند سوراخکاری، محاسبه زمان ماشینکاری ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی شبیه سازی اکستروژن مستقیم در آباکوس

دانلود فیلم آموزشی شبیه سازی اکستروژن مستقیم در نرم افزار آباکوس (Abaqus). در این ویدئوی آموزشی شبیه‌سازی فرایند اکستروژن مستقیم از نوع سرد یک میله فلزی استوانه‌ای بررسی می شود. حرارت ایجادشده در قطعه کار به دلیل تغییر شکل‌های پلاستیک و همچنین اصطکاک میان ...

قیمت : 7,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی ماشین کاری چندمحوره در نرم افزار پاورمیل

فیلم آموزشی ماشین کاری چند محوره در نرم افزار پاورمیل (PoweMill). در این فیلم آموزشی نحوه شبیه سازی ماشینکاری چندمحوره یک قطعه دوار در نرم افزار پاورمیل نشان داده شده است. در این آموزش با نحوه شبیه سازی خشن کاری،پرداخت کاری،محاسبه زمان ماشینکاری، کنترل برخورد ابزار و ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی آنالیز دینامیکی یک قاب تحت بار ناگهانی در آباکوس

دانلود فیلم آموزشی آنالیز دینامیکی یک قاب تحت بار ناگهانی در نرم افزار آباکوس (Abaqus). در این ویدئوی آموزشی نحوه تحلیل المان محدود یک قاب تحت بار ناگهانی در نرم افزار آباکوس نشان داده شده است. در این مثال قاب نگه‌دارنده یک موتور بررسی و آنالیز خواهد گردید ...

قیمت : 7,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی ماشین کاری سطوح در نرم افزار پاورمیل

دانلود فیلم آموزشی ماشین کاری سطوح در نرم افزار پاورمیل (PoweMill). در این فیلم آموزشی، نحوه شبیه سازی ماشینکاری یک قطعه با سطوح منحنی در نرم افزار پاورمیل نشان داده شده است. در این آموزش با نحوه شبیه سازی خشن کاری سطوح، پرداخت کاری سطوح، محاسبه زمان ماشینکاری ...

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی ایجاد دریچه هواکش در نرم افزارهای سالیدورک و اینونتور

فیلم آموزشی ایجاد دریچه هواکش در نرم افزارهای سالیدورک (SolisWorks) و اینونتور (Inventor). در این ویدئوی آموزشی، نحوه مدلسازی دریچه هواکش در نرم افزارهای مدلسازی سالیدورک و اینونتور نشان داده شده است. به کمک دستور Vent در نرم افزار سالیدورک و دستور Grill در نرم افزار اینونتور ...

قیمت : 6,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی حفره تراشی (پاکت تراشی) در نرم افزار پاورمیل

دانلود فیلم آموزشی حفره تراشی (پاکت تراشی) در نرم افزار پاورمیل (PoweMill). در این ویدئو با نحوه عملیات خشن کاری، پرداخت‌کاری، محاسبه زمان ماشین‌کاری، کنترل برخورد ابزار و هولدر با قطعه کار و گرفتن جی کد آشنا خواهید شد. مدت زمان تمایش این فیلم، حدود 8 دقیقه است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی ایجاد سنبه و ماتریس قالب تزریق پلاستیک در اینونتور (Inventor)

دانلود فیلم آموزشی ایجاد سنبه و ماتریس قالب تزریق پلاستیک در اینونتور (Inventor). تکنیک‌های آنالیز سطوح، آنالیز قطعه پلاستیکی، تعیین محل گیت تزریق و ... در این ویدئو نشان داده شده است.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی شبیه سازی حرکت پیستون در اینونتور (Inventor)

فیلم آموزشی شبیه سازی حرکت پیستون در نرم افزار اینونتور (Inventor)، در این فیلم آموزشی نحوه شبیه‌سازی حرکت پیستون و اعمال قیدهای حرکتی (لولا ها و قید کشویی) در ماژول Dynamic Simulation توسط نرم‌افزار اینونتور نمایش داده می شود.

قیمت : 7,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21قبلی · بعدی