تحقیق بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
توضیحات:
تحقیق رشته مدیریت صنعتی با موضوع بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف، در قالب فایل word و در حجم 219 صفحه.

بخشی از متن:
يك خط مونتاژ معمولاً از يك سري ايستگاههاي مونتاژ تشكيل شده كه محصول بايد به طور مرتب و متوالي از اين ايستگاهها عبور كند. اگر همه عمليات پيش بيني شده براي ساخت محصول، به نحو احسن و كامل صورت گيرد، يك خط مونتاژ ايده آل و مناسب، زمان فرآيند را به حداقل مي‌رساند. مراحل مونتاژ مي‌تواند به صورت ايستگاههاي كاري تقسيم شود. هر يك از اين ايستگاهها، شامل يك اپراتور است كه داراي مكان معين و كار مشخصي است كه فعاليت هر يك از ايستگاهها روي محصول به ارزش محصول اضافه مي كند. فعاليتها در ايستگاههاي كاري معمولاً بايد بر اساس روش از پيش تعيين شده توليد محصول به فرآيند ساخت محصول تخصيص پيدا نمايد و اين تخصيص بايد طوري باشد تا زمان بيكاري را براي تمام خط به حداقل برساند. يك موقعيت ايده آل هنگامي است كه تمام ايستگاهها كاري، داراي زمان كاري مساوي باشند. در اين حالت تعادل كامل برقرار مي شود، اما دستيابي به چنين حالتي بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.

فهرست مطالب:
فصل اول : كليات طرح 
مقدمه 
1-1 بيان مسئله تحقيق 
1-2 اهداف تحقيق 
1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن 
1-4 فرضيه تحقيق 
1-5 مدل تحقيق 
1-6 واژه‌هاي كليدي و تعاريف عملياتي متغيرها 
1-7 روش تحقيق 
1-8 قلمرو تحقيق 
1-9 جمع آوري اطلاعات 
1-10 محدوديتها و مشكلات تحقيق 
1-11 مراحل انجام تحقيق 
فصل دوم : مطالعات نظري
2-1-1 برنامه ريزي توليد 
2-1-2 تعادل خط توليد 
2-1-3 اطلاعاتي كه براي تعادل خط توليد نياز است 
2-1-4 ذخيره موجوديهاي ميان فرآيند 
2-1-5 تعادل خط توليد (‌مونتاژ) 
2-1-6 تعيين تعداد بهينه ايستگاه‌هاي كاري 
2-1-7 تقدم و تأخر عمليات 
2-2-1 تئوري صف 
2-2- 2 تاریخچه 
2-2-3 برخي از كابردهاي گوناگون تئوري صف 
2-2-4 مشخصه‌هاي فرآيند صف بندي 
2-2-4- 1 الگوي ورود متقاضيان 
2-2-4-2 الگوي خدمت دهي 
2-2-4-3 تعداد خدمت دهندگان (‌كانالهاي خدمت ) 
2-2-4-4 ظرفيت صف ( گنجايش سيستم ) 
2-2-4-5 جمعيت مشتريان بالقوه 
2-2-4-6 نظم سيستم 
2-2-4-7 مراحل خدمت 
2-2-5 نحوه نمايش يك سيستم صف 
2-2-6 معيارهاي ارزيابي يك سيستم صف 
2-2-7 فرايند تولد و مرگ 
2-2-7-1 مدل M/M/1 
2-2-7-2 مدل M/M/C 
2-2-7-3 مدل M/M/C/K 
2-2-7-4 مدل M/M/C/C 
2-2-7-5 مدل 
2-2-7-6 مدل M/M/C/K/M 
2-2-8 مدلهاي ماركوفي صف 
2-2-8-1 مدل با ورود گروهي M(x)/M/1 
2-2-8-2 مدل با خدمت دهي گروهي 
2-2-8-3 مدلهاي ارلنگ 
2-2-8-3-1 مدلهاي M/EK/1 
2-2-8-3-2 مدل EK/M1 
2-2-8-4 مدل M/HE2/1 
2-2-8-5 نظام اولويت 
2-2-9-1 شبكه‌هاي صف 
2-2-9-2 شبكه‌هاي جكسون 
2-2-9-2-1 شبكه‌ صفهاي سيكلي 
2-2-9-2-2 سيستمهاي سري صف 
2-2-9-2-3 شبكه‌هاي باز جكسون 
2-3 مدلهاي آماري سودمند 
2-3-1 توزيع برنولي 
2-3-2 توزيع دو جمله‌اي 
2-3-3 توزيع دو جمله‌اي منفي 
2-3-4 توزيع هندسي 
2-3-5 توزيع چند جمله‌اي 
2-3-6 توزيع پواسون 
2-3-7 توزيع يكنواخت 
2-3-8 توزيع نمايي 
2-3-9 توزيع نرمال 
2-3-10 توزيع گاما 
2-3-11 توزيع بتا 
2-3-12 توزيع لاجستيك 
2-3-13 توزيع مثلثي 
2-3-14 توزيع ارلنگ 
2-3-15 توزيع ویبل
2-4 آزمونهاي برازندگي 
2-4-1 آزمون مربع كاي 
2-4-2 آزمون برازندگي كولموگروف – اسميرنف 
2-5 تصميم گيريهاي چند معياره 
2-5-1 روش تاپسيس 
2-6-1 تاريخچه شبيه سازي 
2-6-2 مقدمه‌اي بر شبيه سازي 
2-6-3 مزايا و معايب شبيه سازي 
2-6-4 زمينه كاربرد 
2-6-5 سيستمها و پيرامون سيستم 
2-6-6 اجزاي سيستم 
2-6-7 سيستمهاي گسسته و پيوسته 
2-6-8 مدل سيستم 
2-6-9 هنر مدلسازي 
2-6-10 انواع مدلها 
2-6-11 شبيه سازي سيستمهاي گسسته – پيشامد 
2-6-12 جاذبه‌هاي شبيه سازي به عنوان ابزار تجزيه و تحليل مسئله 
2-6-13 گامهاي اساسي در بررسي مبتني بر شبيه سازي 
2-6-14 نقل قولهاي مشهور شبيه سازي 
2-7 تاريخچه شركت شرق جامه 
2-8 پيشينه تحقيق 
2-8-1 تخمين ماكزيمم طول صف با استفاده از شبيه سازي 
2-8-2 مدلسازي و شبيه سازي فرآيند توليد كارخانه روغن نباني گلناز كرمان 
2-8-3 مديريت صف در درمانگاه با استفاده از شبيه سازي 
2-8-4 استفاده از شبيه سازي در رستوران 
2-8-5 استفاده از الگوريتم ژنتيك براي حل مشكلات چيدمان تجهيزات 
فصل سوم : مدل سازي تحقيق 
3-1 معرفي كارخانه 
3-1-1 واحد برش 
3-1-2 واحد دوخت 
3-1-3 واحد شست 
3-2 نمونه‌گيري و توزيعهاي نمونه‌گيري 
3-2-1تعيين اندازه نمونه 
3-2-2 تعيين توزيع حاكم بر هر يك از دستگاهها 
3-3 ايجاد ، آزمايش و تعيين اعتبار مدل 
3-3-1 تعيين اعتبار مدل و تطبيق با سيستم واقعي 
3-3-2 تعيين اعتبار تبديلهاي ورودي به خروجي مدل 
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق 
4-1 بررسي واحد برش 
4-1-2-1 تعيين چيدمان موجود در واحد دوخت 
4-1-2-2 آشنايي مختصر با ماشين آلات واحد دوزندگي 
4-1-3 بررسي فرآيند توليد در واحد شست 
4-2-1 شبيه سازي خط توليد 
4-2-2 عناصرمورد استفاده در مدل 
4-2-3 زمان سنجي 
4-2-4واحد بازرسي 
4-2-5 شرايط شروع شبيه سازي 
4-2-6 تعيين اعتبار مدل 
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 
5-1 انجام آزمايشها و ثبت نتايج 
5-2 انتخاب شاخصها
5-2-1 شاخص هزينه 
5-2-2 شاخص تعداد توليد 
5-2-3 شاخص ضريب بهره‌ وري
5-2-4 شاخص متوسط زمان انتظار 
5-3 بررسي نتايج مدل واقعي و مدلهاي اصلاحي بعدي 
5-3-1 مدل شماره 1( مدل واقعي ) 
5-3-2 مدل شماره 2 
5-3-3 مدل شماره 3 
5-3-4 مدل شماره 4 
5-3-5 مدل شماره 5 
5-3-6 مدل شماره 6 
5-3-7 مدل شماره 7 
5-3-8 مدل شماره 8 
5-3-9 مدل شماره 9 
5-4 تجزيه و تحليل نتايج 
5-5 پيشنهادات 
5-6 تحقيقات آتي 
پيوست 
منابع فارسي 
منابع لاتين 
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 2594 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 219

حجم فایل:2,482 کیلوبایت

 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب برای دانشجویان و علاقه مندان رشته مدیریت

  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل word و قابل ویرایش